Missie en visie

Naar aanleiding van de vraag naar een lijst met COPD gespecialiseerde fysiotherapeuten vanuit het RZMH en longartsen/longverpleegkundigen vanuit het Groene Hart Ziekenhuis, zijn een aantal fysiotherapeuten uit de regio Gouda in samenwerking met het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie; de beroepsvereniging) gestart met het COPD netwerk fysiotherapie Midden Holland.

Missie

Het waarborgen en het leveren van hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan volwassen COPD-patiënten in de regio Midden Holland.

Visie

Het COPD-netwerk is een erkend netwerk en heeft een herkenbare positie binnen de regio Midden-Holland voor verwijzers, zorgverzekeraars  en patiënten ouder dan 18 jaar. Het netwerk verzorgt en continueert:

• Kennisontwikkeling en -uitwisseling binnen het vakgebied COPD

• Intercollegiale toetsing op het gebied van kwaliteit binnen de ledenlijst

• Stimuleren en faciliteren van interdisciplinaire samenwerking

Website

De website is beschikbaar zodat ook andere huisartsen, longartsen en andere zorgverleners gebruik gaan maken van onze lijst COPD-gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Leden

Wij hopen ons ledenaantal steeds meer te kunnen uitbreiden, zodat er een goede regiodekking komt van COPD-gespecialiseerde fysiotherapeuten. Zo kan de COPD patient dicht bij huis terecht bij een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Het lidmaatschap van COPD netwerk wordt door het KNGF geaccrediteerd met 6 punten per kalenderjaar.

Heeft u vragen of interesse om lid te worden als fysiotherapeut van ons netwerk? Neem dan contact met ons op. Wij reageren zo snel mogelijk.