info-overzicht zorgverleners

Binnenkort vind u hier onze flyer. Misschien heeft u deze al gezien tijdens de samenwerkingsdag van Mediis.

Lidmaatschap netwerk: 

Het COPD netwerk Midden Holland streeft naar een regiodekking. Hiermee willen wij voldoen aan “De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)”. Daarmee zijn alle longfysiotherapeuten in de regio welkom in ons netwerk, mits zij voldoen aan onze toelatingseisen.

Ben je geinteresseerd om lid te worden van ons netwerk? Een mailtje naar copdnetwerkftmh@gmail.com is voldoende om contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om de mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Je ontvangt hierna informatie over het lidmaatschapcontributie, de statuten, de lidmaatschapeisen en het inschrijfformulier. Ook dit zullen zij zo snel mogelijk verwerken. Heb je vragen over het netwerk, stuur dan een mail en deze beantwoorden zij zo snel mogelijk.

Let op; in het jaar 2021 zullen er vanwege meerdere redenen (onder andere Covid19) geen live ledenbijeenkomsten worden georganiseerd. Het bestuur blijft via het bovenstaande mailadres bereikbaar en zij zullen ook het contact met diverse zorgverleners in de regio onderhouden namens hun leden.

Life long learning:

Bij het lidmaatschap hoort het aanwezig zijn bij de ledenbijeenkomsten 3-4 maal per jaar, een actieve bijdrage tijdens deze avonden en aan het netwerk als geheel en het leveren van zorg zoals binnen het netwerk is afgesproken. De aanwezigheid tijdens de ledenbijeenkomsten is geaccrediteeerd voor het register van Algemeen Fysiotherapeut.
Onze leden hebben niet alleen de baiscursus “COPD en astma/ fysiotherapie bij longaandoeningen” gevolgd, maar blijven via het netwerk op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Dit “Life long learning” houdt in dat onze leden tijdens de ledenbijeenkomsten kennismaken met andere zorgverleners en informatie, zoals bijvoorbeeld di√ęthetiek bij COPD, wat is de functie van een nurse practitioner longziekten of palliatieve zorg bij COPD. Hierdoor komt er verdieping het het vak longfysiotherapie voor onze leden, naast de cursus die zij hebben gevolgd op longgebied. In overleg met longartsen hebben wij de bijscholing op het gebied van sputumretentie, ademspiertraining en dysfunctioneel ademenen op onze website bij onze ledenlijst toegevoegd. Hierbij is dus zichtbaar welke fysiotherapeuten verdieping hebben op de leerlijn longfysiotherapie door middel van meerdere cursussen.